Zapytania ofertowe

W dniu 19.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenerów na szkolenia, egzaminatora, walidatora oraz osoby do nadzoru merytorycznego szkoleń ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1090182


W dniu 21.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2/S/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090928


W dniu 28.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenerów na szkolenia, egzaminatora/ów oraz osoby do nadzoru merytorycznego szkoleń ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092642


W dniu 03.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2/N/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” – Szklarska Poręba

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093407


W dniu 12.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenerów na szkolenia, egzaminatora/ów oraz osoby do nadzoru merytorycznego szkoleń ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095669


W dniu 15.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2/D/2018 Na Wydruk i dostarczenie materiałów na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096715


W dniu 26.04.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:
Zapytanie ofertowe nr 2/5.2/N/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” – Karpacz

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1107229


W dniu 21.05.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 2/5.2/S/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” – Wrocław

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1113050


W dniu 11.06.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 3/5.2/D/2018 Na skład, wydruk i dostarczenie materiałów na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1117734


W dniu 06.08.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 3/5.2/S/2018 . Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” – Świdnica

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1129733


W dniu 06.08.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 4/5.2/S/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” – Wrocław

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1129738


W dniu 06.08.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenera na szkolenie w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1129594


W dniu 18.09.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenera na szkolenie w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137903


W dniu 19.09.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 5/5.2/S/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1138183


W dniu 30.10.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 6/5.2/S/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” – Legnica

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146659


W dniu 05.11.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 3/5.2/N/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147538


W dniu 05.11.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenera na szkolenie w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147544