Zapytania ofertowe

W dniu 19.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenerów na szkolenia, egzaminatora, walidatora oraz osoby do nadzoru merytorycznego szkoleń ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1090182


W dniu 21.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone:

Zapytanie ofertowe nr 1/5.2/S/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090928