Zakres tematyczny szkoleń

Skuteczne zarządzanie placówką medyczną

Szczegóły szkolenia

Program:

 • wiedza z zakresu: uregulowań prawnych dotyczących różnych typów organizacji placówek medycznych w Polsce,
 • umiejętności dotyczące: wykorzystania przepisów prawa, umiejętność samodzielnego planowania i realizacji projektów związanych z działalnością placówek medycznych
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole Słuchacz będzie umiał przyjmować i wyznaczać zadania, posiadane szerokie umiejętności organizacyjne pozwolą na realizację celów związanych z projektowaniem działań

Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki medycznej

Szczegóły szkolenia

Program:

 • strategia i działania public relations w placówce medycznej
 • marketing i wizerunek placówki medycznej
 • wiedza z zakresu: wpływu wizerunku na przewagę konkurencyjną placówki ochrony zdrowia na rynku usług medycznych
 • umiejętności dotyczące kreowanie pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia wśród adresatów/pacjentów
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole

Dokumentacja medyczna pielęgniarek i położnych

Szczegóły szkolenia

Program:

 • wiedza z zakresu: przepisów regulujących dok. medyczną, specyfiki dot. dok. medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
 • umiejętności dotyczące wykorzystania przepisów prawa w praktyce
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole

Prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM

Szczegóły szkolenia

Program:

 • wiedza z zakresu: przepisów regulujących prowadzenie dokumentacji medycznej? Aktualny stan prawny
 • umiejętności dotyczące wykorzystania przepisów prawa w praktyce
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole prowadzeniu obowiązku EDM.

Skuteczne techniki sprzedaży usług medycznych/programy lojalnościowe – budowanie trwałych relacji z klientem

Szczegóły szkolenia

Program:

 • wiedza z zakresu: standardów obsługi pacjenta, technik komunikacji, zasad skutecznej sprzedaży usług medycznych, metod budowania lojalności
 • umiejętności dotyczące rozpoznawania i wzbudzania potrzeb klientów, praktyczne umiejętności związane technikami sprzedaży
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole

Organizacja rejestracji i zarządzanie przyjęciami pacjentów, call center

Szczegóły szkolenia

Program:

 • wiedza z zakresu: organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów
 • umiejętności dotyczące komunikacji i asertywnych zachowań w kontakcie z pacjentem oraz radzenia sobie w sytuacjach stresu i konfliktów
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole

Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej

Szczegóły szkolenia

Program:

 • wiedza z zakresu: najważniejszych koncepcji i metod rachunkowości zarządczej i prawa pracy w ochronie zdrowia
 • umiejętności dotyczące zastosowania w praktyce w kontekście specyfiki działalności placówki medycznej
 • kompetencje społeczne pozwolą słuchaczom na współdziałanie i pracę w zespole

Szkolenie ICF

Szczegóły szkolenia

ICF jest międzynarodowym standardem opisu i oceny zdrowia i niepełnosprawności należącym do międzynarodowych klasyfikacji WHO.

Wprowadzanie ICF wiąże się także z tworzeniem nowego pola komunikacji i badań, które pozwalają analizować efektywność kompleksowej, zintegrowanej opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

Szkolenia będą prowadzone w formie mieszanej (wykład oraz warsztaty praktyczne w proporcji 20 do 80 z zastosowaniem cyklu Davida Kolba).