Szkolenia

Każdy z uczestników projektu będzie mógł wziąć udział w kilku szkoleniach.

Szkolenia od numeru 1-7, odbywać się będą w wynajętych salach szkoleniowych na terenie Dolnego Śląska (przy czym rekrutacja obejmie osoby z całej Polski) z pełnym wyposażeniem technicznym.

Szkolenia jednodniowe odbywać się będą blisko miejsc zamieszkania uczestników. Dla uczestników dostępna będzie przerwa kawowa, lunch oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia weekendowe odbywać się będą w ośrodkach szkoleniwo-wypoczynkowych na terenie województwa. Uczestnikom zapewnimy noclegi oraz wyżywienie, w skład którego wejdzie 2x przerwa kawowa, 2 x lunch oraz kolacja.

Szkolenia będą prowadzone w formie mieszanej (wykład oraz warsztaty praktyczne w proporcji).

Program poszczególnych szkoleń będzie sformułowany w języku efektów kształcenia, a po każdym szkoleniu zewnętrzny egzaminator przeprowadzi egzamin sprawdzający efekty przyswojonej wiedzy. Do 2 miesięcy po zakończonych szkoleniach walidator poprzez ankiety mailowe i telefoniczne do pracodawców sprawdzi praktyczny aspekt pozyskanej wiedzy w placówce w której dana osoba jest zatrudniona.